Cechy

Bezpieczna

Każda transakcja jest zabezpieczona solidną kryptografią i dystrybuowana za pośrednictwem globalnej sieci konsensusowej typu peer-to-peer.

Prywatna

Domyślnie AEON wykorzystuje system kryptograficzny do transferu funduszy bez informacji identyfikujących każdego użytkownika, które stają się widoczne w blockchainie.

Nie do wyśledzenia

AEON używa sygnatur pierścieniowych, aby transakcje były niemożliwe do wykrycia, co oznacza, że analiza bloków jest bardzo trudna do określenia, czy środki zostały wydane.

Czym AEON różni się od Monero?

Łatwoeść obsługi mobilnej, najważniejszy priorytet of AEON, doprowadził do następujących krytycznych różnic w stosunku do Monero:

 • 1

  Zgodny z ASIC proof-of-work

  Uważamy, że oporność na ASIC jest daremna, a jednocześnie nakłada różne formy niepożądanych kosztów. Nasz przyjazny dla ASIC PoW (KangarooTwelve) pozwala na szybszą weryfikację łańcucha bloków. Pomaga to również ustabilizować protokół, ponieważ eliminuje się potrzebę używania hardforków zmieniających PoW.

 • 2

  Bez użycia RingCT

  Monero RingCT do szyfrowania kwot transakcji wiąże się z teoretycznym ryzykiem katastrofalnego załamania się systemu monetarnego z powodu ukrytej inflacji, jeśli zostanie wykryty dyskretny log drugiego generatora. Preferując solidność dostaw w stosunku do prywatności, decydujemy się nie używać RingCT, dopóki kryptografowie nie wymyślą skutecznego systemu zobowiązań z bezwarunkową solidnością. Uważamy, że praktyczny poziom prywatności można nadal osiągnąć bez RingCT. Nieużywanie RingCT również przyczynia się do szybszej synchronizacji.

 • 3

  Wydłużony czas bloku

  Czas bloku AEON wynosi 4 minuty. Zmniejsza to o połowę liczbę bloków wytwarzanych każdego dnia w porównaniu z Monero, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji węzła.

 • 4

  Mniejszy rozmiar pierścienia

  Rozmiar pierścienia AEON jest ustalony na 3, co stanowi absolutne minimum potrzebne do zapobiegania reakcjom łańcuchowym (link). Większy rozmiar pierścienia Monero oznacza większy stopień zaciemnienia dla każdej transakcji, ale wiąże się to również ze zwiększeniem rozmiaru łańcucha bloków i dłuższym czasem weryfikacji. Wybieramy trzymanie się pierścienia o rozmiarze 3, dopóki nie zostaną przekonujące dowody przeciwko temu.

Różnice te łącznie skutkują znacznie niższym kosztem uruchomienia węzła, mniejszym rozmiarem łańcucha bloków i krótszym czasem synchronizacji w porównaniu z Monero, nawet jeśli uwzględni się różnicę w poziomie adopcji. Wciąż czerpiąc z technicznych zalet Monero i CryptoNote, AEON ma odrębne cele rozwojowe i niezależną społeczność, która umożliwia mu rozwój jako własnej waluty.

Pobierz AEON

Aktualne wydanie: Chronos (0.14.1.0)

Raw blockchain

If you'd prefer to use a blockchain bootstrap, instead of syncing from scratch, you can use the most current bootstrap (up to height 1265000). It is typically much faster to sync from scratch, however, and it also takes a lot less RAM. If you wish to proceed anyway, download the file below and run the following command:
aeon-blockchain-import --input-file /path/to/your/file/blockchain.raw
blockchain.raw (3.4 GB)

  Hashes

SHA256(aeon-gui-linux-x64-v0.14.1.0.tar.bz2)= fe4d98e46211a72a618a4a14669796fd570829a4dddb830c33cb20bec7d414f2
SHA256(aeon-gui-mac-x64-v0.14.1.0.tar.bz2)= bf77694df5bfe3ccd9262db14355094161d31990bba0a5b26dd99a36d9036c64
SHA256(aeon-gui-win-x64-v0.14.1.0.zip)= d8b384be827c841dfe40e8037f5b11ec7c024ebe4bd65f45d01ed81fce8baf0d
SHA256(aeon-linux-x64-v0.14.1.0.tar.bz2)= 15d5b01d0d9434bce70b088315086dd83ff9dea20a5492ffccc6d1e3704cc1f5
SHA256(aeon-mac-x64-v0.14.1.0.tar.bz2)= d9cc9fc393db5993190a3fe40c88f2047feb4c0a692b1b704deec108ad3d454a
SHA256(aeon-win-x64-v0.14.1.0.zip)= 7d289940ed7e79e6f929feea122a889066e9fc1be06fd22d0e7801a8b31b1e5f
SHA256(aeon-blockchain-1265000.raw)= 3be0b4bd6d118b8fdbef056aacde4303a07b8dc204aa6c7787cf5f043953649c

Podpis PGP (Klucz do podpisu)

AEON Materiały prasowe

Pełne Materiały prasowe mogą byc pobrane jako jeden plik zip tutaj
Kolory i przykłady znajdziesz tutaj